E  - za eksperimentalnu primjenu
Korisnik: učenik
Digitalni obrazovni sadržaji uz udžbenike
Udžbenici za osnovnu školu

Mišolovka 1 za 1. r.
 E 
Mišolovka 2 za 2. r. eksp.

Informatika 5+ za 5. r.

Informatika 6+ za 6. r.
 E 
Informatika 6+ za 6.r. eksp.

Informatika 7+ za 7. r.

Informatika 8+ za 8. r.
Udžbenici za srednju školu

Informatika 1 za 1./2.r. gim.

Informatika 2 za 2.r. PM gim.

Inform. i računal. za SŠ

Inform. i računal. za struk.šk.

Listaonica udžbenika


 E 


 E 

Kontakt: edu@udzbenik.hr