PRESLOŽI SLOVA
PRESLOŽI SLOVA TAKO DA DOBIJEŠ RIJEČ SA SLIKE.
?