PRESLOŽI BROJEVE
PRESLOŽI BROJEVE RASTUĆE/PADAJUĆE
Presloži brojeve od najmanjeg do najvećeg
u redu