NAPIŠI RIJEČ
NAPIŠI RIJEČ KOJU PREDSTAVLJA SLIKA.

PC
?