KORNI 1
KORNJAČINA GRAFIKA
ZADAVANJE NAREDBI BEZ PISANJA
 
OSNOVNI OKRET
OKRET POD KUTOM
  korni
     
    
    
MREŽA
   NAREDBE
 
UREDI
POSTUPNO
  
 ?