KONVERTER
Pretvaranje dekadskog, binarnog, heksadekadskog i oktalnog zapisa.

Elementi pretvorbe:


dekadski
binarni
heksadek.
oktalni

(nakon upisanog izraza pritisni tipku Enter)