BINARNE KARTE
Pomoću karata s dekadskim brojevima prikaži odgovarajući binarni broj.
 

OTKRIVENE KARTE

SKRIVENE KARTE

BEZ KARATA

?
   
1. ZADATAK
 
7
=
8
4
2
1
  DEKADSKI
1
1
1
1
  BINARNO

provjeri