1. Premjesti u koš dodatne, neobvezne dijelove PC računala
gotovo