BLOKPY - vizualni Python
Programiranje pomoću naredbenih blokova
(slično Scratch-u)
Python                                (TAB = 2 razmaka)
izvrši
Blokovi programa                
ukloni

Rezultat
briši

XML:

Snimanje događaja: