Kodiranje znakova
Pretvaranje znakova u ASCII, binarni, heksadekadski i oktalni zapis.

Elementi pretvorbe:


znak
ASCII
binarni zapis

(nakon upisanog znaka/izraza pritisni tipku Enter)