Aplikacije za nastavu


Za potrebe nastave informatike razvijamo didaktički i edukativni softver. Naglasak je na online aplikacijama koje se izvode u web-pregledniku:


Eva

Online digitalna zbirka zadataka s evaluatorom programskih rješenja Eva pomoćno je nastavno sredstvo za rješavanje i evaluaciju zadataka iz 8 programskih jezika: Python, QBasic, Small Basic, Pascal, C, C++, C# i Java. Za razliku od postojećih evaluatora, poglavito je namijenjena podršci nastavnom procesu.
Zbirka sadrži zadatke iz udžbenika te dodatne zadatke koje kreiraju i dodaju korisnici (nastavnici) i/ili autori udžbenika. Trenutačno sadrži više od 1000 zadataka.

Zbirka se koristiti na 2 načina:

Sukladno vrsti prijavljenog korisnika (učenik ili nastavnik), aplikacija se odvija kroz 2 različita korisnička sučelja – za učenike i za nastavnike zasebno. Sučelje za nastavnike znatno je složenije jer nudi planiranje, organiziranje, provedbu i validaciju (ocjenjivanje) školskih testova kao i praćenje tj. analizu pojedinačnih i ukupnih postignuća učenika. To je omogućeno time što aplikacija pamti sve pokušaje rješavanja pojedinog zadatka.


Najmlađim programerima, koji su još nevješti u čitanju i pisanju, namijenjen je Korni – pojednostavljena i prilagođena inačica programskog jezika Logo.

Korni1

U inačici Korni 1 učenik upravlja Logo kornjačom bez da piše naredbe. Umjesto toga, klika mišem na odgovarajuće gumbe koji produciraju naredbe koje kornjača odmah izvršava. Na taj se način učenik ne opterećuje sintaksom programskog jezika, nego se usmjerava na korisničko iskustvo upravljanja Logo kornjačom i na rješavanje (jednostavnih) problema.
Cjelokupno sučelje kao i naredbe su na hrvatskom jeziku, a mogu se koristiti i originalne naredbe na engleskom jeziku.

Panel Pero sa svjetlećim indikatorima zorno informira o statusu kornjačina pera – je li dignuto ili spušteno, kojom širinom crte crta i u kojoj boji te da li pero piše ili briše.
Kreirane naredbe dodatno se mogu uređivati u editoru naredbi.
Opcija Play omogućava postupno izvođenje programa, naredbu po naredbu, što doprinosi boljem razumijevanju djelovanja programa.
Aplikacija sadržajno i funkcionalno obuhvaća nastavno gradivo do uporabe naredbe REPEAT, uključujući kreiranje i pozivanje procedura s argumentima.

Korni2

U inačici Korni 2 zadržana je slična funkcionalnost korisničkog sučelja s jednom razlikom - umjesto klikanja na naredbene gumbe ovdje se naredbe pišu u naredbenom retku.
Osim toga, u ovom je modulu moguće zadavati i rabiti korisničke procedure (kao na slici dolje).
Programski paket Poskok sastoji se od 8 metodički prilagođenih online aplikacija koje olakšavaju poučavanje i učenje osnova programskog jezika Python:

U početnim aplikacijama ne zahtijeva se poznavanje Pythonove sintakse. Sučelje je tako koncipiramo da od korisnika traži samo imenovanje varijabli i upis njihovih vrijednosti, a aplikacija sama generira programski kôd.

Kako bi se učenicima olakšalo razumijevanje koncepta varijable i pridruživanje vrijednosti istoj, u okviru Varijable prikazuju se trenutačne vrijednosti varijabli te njihova vrsta (string ili broj).

Metodički postupno uvodi se pisanje/uređivanje  programskog koda u editoru naredbi. Posebno razvijen sustav pomoći na hrvatskom jeziku olakšava razumijevanje učinjenih pogrešaka i upućuje na njihov uzrok. Primjerice, za pogrešno napisan kôd:
   a = int(input('zbroj = ')
generira poruku o pogrešci:
   Nedostaje zatvorena zagrada funkcije int

Zadane naredbe moguće je izvršiti odjednom ili postupno, korak po korak. Potonji način omogućava bolji uvid u tijek izvođenja programa i razumijevanje njegova rada.

Automatsko iscrtavanje dijagrama toka i isticanje trenutačnog naredbenog bloka olakšava praćenje slijeda izvođenja programa, što je posebice korisno kod složenih naredbi odlučivanja i programskih petlji.

Programski kôd može se spremiti u datoteku i učitati iz nje.Umjesto pisanja naredbi, aplikacija BlokPy temelji na vizualnom programiranju pomoću sintaktičkih blokova, slično kao u popularnom Strachu. Za razliku od njega, operacije s programskim blokovima generiraju programski kôd u programskom jeziku Python. Generirani programski kôd može se dodatno urediti/izmijeniti te poslati na izvršavanje, i to sve unutar sučelja web-preglednika.

Za razliku od aplikacija Korni i Poskok koje su ograničene na uporabu elementarnih naredbi, ova aplikacija omogućava kompleksno programiranje u Pythonu. Primjerice, omogućena je uporaba korisničkih procedura, pa čak i rekurzivnih funkcija.
„Programski kôd“, odnosno strukturu upotrijebljenih blokova moguće je spremiti u datoteku i učitati iz nje.Web-mjesto Online digitalni repozitorij (ODR) sadrži online aplikacije različite namjene – od učenja uporabe tipkovnice i miša do obrade pojedinih tema iz udžbenika. Zajednički im je nazivnik zabavan način obrade gradiva, odnosno učenje putem istraživačkog igranja, stoga su pogodne za individualni rad učenika.
Većina aplikacija namijenjena je za stolna računala, a neke se aplikacije mogu izvoditi i na prijenosnim uređajima (npr. pametnim telefonima s dodirnim zaslonom).

U nastavku su primjeri nekih aplikacija.

Miško – vježbanje dvostrukog klika mišem. Pomoću miša koji ispucava plavu kuglicu treba pogoditi crveni bulin.


Tipke tipkovnice – uporabom različitih razina pomoći pogodno za (samo)učenje pisanja na tipkovnici.


Ulazno/izlazni dijelovi – aplikacija za uvježbavanje tehnike "povuci-i-spusti" (drag & drop) te stjecanje znanja o ulaznim i izlaznim dijelovima računala.


Pretvorba brojeva – samogenerirajuća zbirka zadataka za pretvaranje brojeva iz jednog u drugi brojevni sustav.


Presloži slova – brzina i točnost preslagivanja slova u točan slijed.


Većina aplikacija nudi pregled učinjenih pogrešaka, što učeniku daje osnovu za njihovo ispravljanje.