2. Osnove rada s rańćunalom
Rad s prozorima

Elementi prozora Kviz 2a
Rad s prozorima Kviz 2b