2. Osnove rada s računalom
Elementi sučelja Windowsa 10

Elementi sučelja Kviz 1a
Glavne ikone sustava Kviz 1b
Vrste ikona Kviz 1c
Dijelovi programske trake Kviz 1d