Vrste adresa u Excelu

Vježba s ispunjavanjem praznina

Unesite svoje odgovore u praznine. Kad unesete sve odgovore, kliknite na gumb "Provjeri".
   adresom      apsolutnom      relativnom   
Svaka ćelija jednoznačno je određena svojom . Adresu oblika G18 nazivamo adresom, dok adresu oblika $G$18 nazivamo adresom.