Osnovni dijelovi radne knjige

Vježba s ispunjavanjem praznina

Unesite svoje odgovore u praznine. Kad unesete sve odgovore, kliknite na gumb "Provjeri".
   ćelijama      jedinstvenu adresu      radni list      retka      sjecištu      stupca      tablica   
Radna površina Excelova prozora je velika , a naziva se Excelov . Radni list ispunjen je pravokutnicima, koje se nalaze na stupaca i redaka. Svaka ćelija ima svoju koju čine oznaka i broj na čijemu se sjecištu nalazi.